Tổng kết chương trình gây quỹ giai đoạn III & IV“Chung tay tiếp sức TP HCM đẩy lùi COVID-19”

Sau 2 tuần kêu gọi đồng hành, sự chung tay và ủng hộ từ các nhà tài trợ đã cùng Quỹ triển khai được nhiều dự án hỗ trợ cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch. Vui lòng xem chi tiết cập nhật Tổng kết gây quỹ – Giai đoạn III & IV