Tổng kết chương trình Gây quỹ “Chung tay tiếp sức TP HCM đẩy lùi COVID-19”

*Quỹ Từ thiện SEN xin gửi cập nhật Tổng Kết Chương Trình Gây Quỹ “Chung Tay Tiếp Sức TP Hồ Chí Minh Đẩy Lùi COVID-19”

Cảm ơn Quý Nhà Tài Trợ đã luôn chung tay ủng hộ chương trình!